Crypterium Fantasy
ข้าม
banner

 ข้อกำหนดในการให้บริการและความเป็นส่วนตัว 

บทนำ

คริปเทเรียม แฟนตาซี (“เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ https://www.crypterium.game/ ตลอดจนรูปแบบของสื่ออื่นใด ช่องสื่อ เว็บไซต์บนมือถือ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (รวมแล้วจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ขอได้โปรดสละเวลาเพื่ออ่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และกรุณาอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์หากท่านไม่เห็นชอบในข้อกำหนดที่ปรากฏอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ไม่ว่าเมื่อใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้านี้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ จะมีผลในทันทีที่มีการตีพิมพ์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ และท่านยอมรับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบโดยตรงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

“โครงการของเราคือการให้บริการเกมออนไลน์ เราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนหรือชี้ชวนให้มีการลงทุนใดๆ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เราขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระบบไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม เราขอสงวนลิขสิทธิ์และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียในระบบซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของโครงการ”

ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำเพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ หักคะแนนคงใช้งานเว็บไซต์อยู่หลังจากวันที่มีการติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข ก็จะถือว่าท่านให้การรับทราบ อยู่ภายใต้บังคับ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ภูมิลำเนา และความสนใจของท่านที่ท่านเต็มใจที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น การสนทนาแบบออนไลน์และการใช้กระดานข้อความ ทั้งนี้ เราไม่บังคับให้ท่านต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แต่ถ้าหากว่าท่านไม่แจ้งให้ทราบ ท่านก็อาจจะไม่สามารถใช้งานองค์ประกอบบางส่วนบนเว็บไซต์ได้

ข้อมูลอนุพันธ์

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ไอพีของท่าน ประเภทเว็บบราวเซอร์ของท่าน ระบบปฏิบัติการของท่าน จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โดยจะเก็บรวบรวมในทันทีก่อนและหลังจากที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน จะหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินของท่าน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตที่ใช้ได้ ตราสินค้า และวันหมดอายุ) ซึ่งเราอาจจะทำการเก็บไว้เมื่อท่านมีการซื้อ สั่งซื้อ คืน แลกเปลี่ยน หรือขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ มีข้อมูลด้านการเงินเพียงไม่กี่ประเภทที่เราจัดเก็บไว้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนั้น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประมวลผลการชำระเงินของเราจะเก็บข้อมูลและการเงินทั้งหมด และขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานเหล่านั้น และขอให้ติดต่อกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยตรงหากพบปัญหาใดๆ

ข้อมูลที่ใช้ในเครือข่ายสังคม

หากท่านเชื่อมโยงบัญชีของท่านเข้ากับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือทวิตเตอร์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งจะรวมถึงชื่อ ชื่อผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคม ตำแหน่ง เพศ วันเกิด ที่อยู่อีเมล และรูปโปรไฟล์ของท่าน ตลอดจนข้อมูลการติดต่อที่ทราบกันโดยสาธารณะ

ข้อมูลอุปกรณ์มือถือ

หากท่านใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น รหัสอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ และผู้ผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์

ข้อมูลของบุคคลภายนอก

ข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อนในเครือข่าย จะถูกจัดเก็บเมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีของท่านเข้ากับบุคคลภายนอกอนุญาตให้เว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการแข่งขัน การแจกของแถม และแบบสำรวจ

ท่านอาจจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ให้เราทราบในระหว่างที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือการแจกของแถมและ/หรือการตอบแบบสำรวจ

การนำเอาข้อมูลของท่านไปใช้

หากท่านแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านให้เราทราบ ก็จะช่วยทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจนำเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ไปใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้รวบรวมมาในบางกรณี ทั้งนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือปกป้องสิทธิ

หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกระบวนการด้านกฎหมาย การสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการแก้ไขการฝ่าฝืนนโยบายของเราที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบุคคลอื่น เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดไว้โดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่สามารถนำมาบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงในเรื่องของเครดิต

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา ซึ่งจะรวมถึงการประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดส่งอีเมล บริการโฮสติ้ง บริการลูกค้า และความช่วยเหลือด้านการตลาด

การติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดตามที่กฎหมายให้การอนุญาต หากได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้น

การโต้ตอบกับผู้ใช้งานรายอื่น

หากท่านโต้ตอบกับผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ผู้ใช้งานเหล่านั้นอาจจะเห็นชื่อ รูปโปรไฟล์ และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของท่าน ซึ่งจะรวมถึงการส่งคำเชิญไปยังผู้ใช้งานรายอื่น การพูดคุยกับผู้ใช้งานรายอื่น การกดไลค์ให้กับโพสต์ และการติดตามบล็อกต่างๆ

การโพสต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านโพสต์ความคิดเห็นของท่าน มีส่วนร่วม หรือโพสต์เนื้อหาอื่นไว้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานทั้งหมดอาจจะเห็นโพสต์ของท่านและอาจกระจายโพสต์ของท่านออกไปนอกเว็บไซต์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อที่จะยิงโฆษณาเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่านรวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งจะอยู่ในเว็บคุกกี้ เพื่อที่จะทำการโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ

บริษัทในเครือ

เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านต่อบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือของเราคิดถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทในเครือจะหมายถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อยของเรา สมาชิกกิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นที่เราเป็นผู้ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา

คู่ค้าทางธุรกิจ

เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านต่อคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้ค้าเหล่านั้นได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายบางประการต่อท่าน

บุคคลภายนอกรายอื่น

เราอาจจะแจ้งข้อมูลของท่านต่อบริษัทโฆษณาและนักลงทุนเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจโดยทั่วไป นอกจากนั้น เราอาจแจ้งข้อมูลของท่านต่อบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดตามที่กฎหมายให้การอนุญาต

การขายกิจการหรือการตกเป็นบุคคลล้มละลาย

หากเรามีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรหรือขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าสู่กระบวนการควบรวมกิจการ หรือถูกอีกบริษัทหนึ่งซื้อกิจการ เราอาจจะโอนข้อมูลไปยังบริษัทที่เป็นผู้สืบทอด หากเราเลิกกิจการหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลของท่านจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่จะถูกโอนหรือตกเป็นของบุคคลภายนอก ท่านยอมรับว่าการโอนข้อมูลดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ และผู้รับโอนอาจจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะไม่รับผิดชอบในการกระทำของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจากท่าน และเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือควบคุมการดำเนินการของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับจดหมาย อีเมล หรือการติดต่ออื่นๆ จากบุคคลภายนอก ถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกรายนั้นโดยตรง

เทคโนโลยีในการตรวจติดตาม

คุกกี้และเว็บบีคอน

เราอาจจะใช้คุกกี้ เว็บบีคอน แทรคกิ้งพิกเซล และเทคโนโลยีการตรวจติดตามคนอื่นในเว็บไซต์ช่วยสร้างความเหมาะสมให้กับเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้เทคโนโลยีในการตรวจติดตาม เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ขอให้จำไว้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความพร้อมต่อการใช้งานและความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์และท่านอาจจะไม่ปฏิเสธเว็บบีคอน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดการทำงานในส่วนนี้ได้ด้วยการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดหรือใช้วิธีตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนทุกครั้งที่จะมีการใช้งานคุกกี้ แกท่านสามารถที่จะเลือกยอมรับและปฏิเสธคุกกี้ได้ด้วยตนเอง

เราอาจจะใช้คุกกี้ เว็บบีคอน แทรคกิ้งพิกเซล และเทคโนโลยีตรวจติดตามอื่นๆ ในเว็บไซต์เพื่อที่จะสร้างความเหมาะสมให้กับเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการในการใช้คุกกี้ของเรา กรุณาอ่านนโยบายคุกกี้ของเราที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และหากท่านใช้งานเว็บไซต์ ก็หมายถึงขั้นตกลงที่จะรับการผูกมัดโดยนโยบายคุกกี้ของเรา

การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้น เราอาจใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อยิงโฆษณาบนเว็บไซต์ ทำแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล และบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการตลาดแบบโต้ตอบอื่นๆ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีตรวจติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและสร้างความเหมาะสมให้กับประสบการณ์ออนไลน์ที่ท่านจะได้รับจากเรา หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธที่จะรับโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต กรุณาเข้าไปตรวจสอบได้ใน Network Advertising Initiative Opt-Out Tool หรือ Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool

การวิเคราะห์เว็บไซต์

เราอาจร่วมมือกับผู้จำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดสรร เพื่อนำเอาเทคโนโลยีการตรวจติดตามและบริการทำการตลาดซ้ำมาใช้บนเว็บไซต์ผ่านการใช้งานคุกกี้ของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายแรกและคุกกี้ของบุคคลภายนอก ซึ่งนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดแล้ว เราจะใช้เพื่อวิเคราะห์และตรวจติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน พิจารณาการได้รับความนิยมของเนื้อหาบางประการ และทำความเข้าใจกิจกรรมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมให้ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้จัดเก็บและใช้งานข้อมูลของท่าน เราส่งเสริมให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จำหน่ายดังกล่าวและติดต่อสอบถามข้อสงสัยกับบุคคลเหล่านั้นโดยตรง เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลหรือนำเอาข้อมูลไปใช้โดยมีการตรวจติดตาม ท่านสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกหรือดำเนินการผ่าน Network Advertising Initiative Opt-Out Tool หรือ Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool

ท่านควรที่จะต้องทราบว่าการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ การติดตั้งเว็บบราวเซอร์ใหม่ การอัพเกรดเว็บบราวเซอร์ที่มีอยู่เดิม หรือการลบหรือการแก้ไขปรับเปลี่ยนไฟล์คุกกี้ในเว็บบราวเซอร์ของท่านอาจจะทำให้การปฏิเสธคุกกี้ ปลั๊กอิน หรือการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงไป

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและแอปพลิเคชันที่ท่านสนใจ รวมทั้งโฆษณาและบริการภายนอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านใช้งานลิงก์เหล่านี้เพื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก็จะไม่คุ้มครองข้อมูลใดๆ ที่ท่านแจ้งต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และเราจะไม่รับประกันในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมและแจ้งข้อมูลใดๆ ต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านควรที่จะตรวจสอบนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและวิธีปฏิบัติ (ถ้ามี) ของบุคคลภายนอกที่รับผิดชอบในเว็บไซต์นั้น และควรที่จะดำเนินการที่จำเป็นตามดุลพินิจของท่านเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัวและวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดจนนโยบายของบุคคลภายนอก รวมทั้งเว็บไซต์ บริการ หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่มีลิงก์เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของเรา

ความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลของท่าน

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในเชิงควบคุม เทคนิค และกายภาพ เพื่อช่วยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้ดำเนินการตามสมควรแล้วเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้เราทราบ แต่ขอได้โปรดทราบว่า ถึงเราจะกระทำการเช่นนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีความสมบูรณ์แบบหรือป้องกันการแทรกซึมได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่มีวิธีการส่งข้อมูลใดๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ถูกฉกฉวยหรือนำเอาไปใช้ในทางที่ผิดด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ข้อมูลใดๆ ที่มีการเปิดเผยในรูปแบบออนไลน์จะถือเป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการถูกสวยและนำเอาไปใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เราจึงไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งให้ทราบจะมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

นโยบายทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูล

GDPR หมายถึง ข้อบังคับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูล

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

ข้อที่ 5 ของข้อบังคับทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลระบุไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  • นโยบายนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คริปเทเรียม แฟนตาซีเป็นผู้ประมวลผล
  • บุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของคริปเทเรียม แฟนตาซี
  • นโยบายนี้จะต้องได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีเป็นอย่างน้อย
  • คริปเทเรียม แฟนตาซีจะจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศในฐานะขององค์กรที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
  • คริปเทเรียม แฟนตาซีจะคอยกำกับดูแลทะเบียนระบบ เพื่อทำให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลของตนเองถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส
  • ทะเบียนระบบจะต้องได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีเป็นอย่างน้อย
  • บุคคลทั้งหลายจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและในกรณีที่มีการร้องขอ คริปเทเรียม แฟนตาซีจะดำเนินการตามคำขอภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
 3. วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • ข้อมูลทั้งหมดที่คริปเทเรียม แฟนตาซีเป็นผู้ประมวลผลจะอยู่ภายใต้หนึ่งในหลักการแห่งความชอบด้วยกฎหมายใดๆ ดังต่อไปนี้ - ความยินยอม สัญญา ภาระผูกพันตามกฎหมาย การป้องกันอันตรายต่อชีวิต งานของสาธารณะ หรือว่าผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • คริปเทเรียม แฟนตาซีจะระบุหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมไว้ในทะเบียนระบบ
  • ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลยึดถือเอาความยินยอมเป็นหลักการตามกฎหมาย ก็จะมีการจัดเก็บการให้ความยินยอมไว้พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในกรณีที่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ โดยเป็นไปตามความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น ก็จะต้องแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และจะต้องนำเอาระบบมาใช้เพื่อทำให้แน่ใจว่าการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องในระบบของคริปเทเรียม แฟนตาซี
 4. การใช้งานข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
  • คริปเทเรียม แฟนตาซีจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความเหมาะสม เกี่ยวข้อง และถูกจำกัดการใช้งานไว้เท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูล
 5. ความถูกต้อง
  • คริปเทเรียม แฟนตาซีจะดำเนินการตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาใช้กับการประมวลผลข้อมูล ก็จะต้องมีการดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความเป็นปัจจุบัน
 6. การจัดเก็บ/การลบข้อมูล
 7. เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่นานกว่าความจำเป็น คริปเทเรียม แฟนตาซีจะนำเอานโยบายในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ในแต่ละภาคส่วนที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพิจารณาทบทวนกระบวนการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
 8. นโยบายในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นตัวพิจารณาว่าควรหรือต้องเก็บข้อมูลไว้หรือไม่ เก็บไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด รวมทั้งเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูล
 9. การรักษาความปลอดภัย
 10. คริปเทเรียม แฟนตาซีจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
 11. บุคลากรที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 12. การลบข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยเพื่อไม่ให้สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นได้
 13. มีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ
 14. การฝ่าฝืน

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยจนส่งผลทำให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต คริปเทเรียม แฟนตาซีจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทันที และก็จะรายงานการฝ่าฝืนนี้ให้ ICO ทราบทันที (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ICO)

นโยบายในเรื่องของเด็ก

เราจะไม่ขอรับข้อมูลหรือทำการตลาดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อกับเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ต่อจากนี้

การควบคุมคุณลักษณะของการห้ามติดตาม (DO-NOT-TRACK)

เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือบางประเภทจะมีคุณลักษณะที่เรียกว่า การห้ามติดตาม (Do-Not-Track: DNT) หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการส่งสัญญาณปฏิเสธที่จะให้มีการตรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ จะไม่มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปเพื่อที่จะจดจำและใช้งานสัญญาณ DNT ดังนั้น ปัจจุบันเราจึงไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อสัญญาณ DNT บนเว็บบราวเซอร์หรือกลไกอื่นใดที่แจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าท่านไม่ต้องการให้ตรวจติดตามกิจกรรมออนไลน์ หากปรากฏว่าในอนาคตมีมาตรฐานในการตรวจติดตามแบบออนไลน์ที่ถูกนำมาปรับใช้และเราจะต้องปฏิบัติตาม เราก็จะแจ้งให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

ตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ท่านอาจจะตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบัญชีของท่านหรือยกเลิกบัญชีของท่านได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

หลังจากที่ได้รับคำขอให้ยกเลิกบัญชีของท่าน เราจะปิดการทำงานหรือลบบัญชีและข้อมูลของท่านจากฐานข้อมูลของเราที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางประการอาจถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ของเราเพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสืบสวน เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานและ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

อีเมลและการติดต่อสื่อสาร

หากท่านไม่ต้องการที่จะรับจดหมาย อีเมล หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากเรา ท่านอาจจะดำเนินการยกเลิกโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

หากท่านไม่ต้องการที่จะรับจดหมาย อีเมล หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากบุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกรายนั้นโดยตรง